Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akcepuję

Bezkarny dłużnik czy dłużnik niewypłacalny – co robić? Opublikuj jego dane na giełdzie długów. Kogo znajdziemy w europejskiej giełdzie długów?

Bezkarny dłużnik czy dłużnik niewypłacalny – co robić? Opublikuj jego dane na giełdzie długów. Kogo znajdziemy w europejskiej giełdzie długów?

Nierzetelny dłużnik może przyczynić się do upadku każdej firmy, dlatego wielu wierzycieli szuka szybkich i prostych sposobów na odzyskanie swoich należności. Zlecenie windykacji zewnętrznej firmie czy wystąpienie na drogę sądową jest czasochłonne, wymaga także nakładu własnych środków finansowych tytułem opłat sądowych, za pomoc prawną czy prowizję dla firm windykacyjnych. Skuteczną alternatywą, która umożliwia natychmiastowe odzyskanie pieniędzy jest europejska giełda długów.

 

Na czym polega giełda długów?

 

Giełda długów umożliwia upublicznienie informacji o nierzetelnym dłużniku w Internecie. Dłużnik zostaje poinformowany o tym, że wierzyciel planuje sprzedaż długu – ma to na celu zmobilizowanie zadłużonego kontrahenta do spłaty zobowiązań. Może wtedy skorzystać z prawa pierwokupu swojego długu, zachowując tym samym dobrą renomę swojego przedsiębiorstwa. Wierzyciel zaś odzyskuje dług, bez konieczności prowadzenia samodzielnej windykacji.

 

Jeżeli jednak zamiar publikacji spotka się z brakiem reakcji ze strony dłużnika, jego zobowiązanie trafia na giełdę długów. Tam zostają podane do publicznej wiadomości dane dłużnika i informacje o wysokości zadłużenia. Trafiają one nie tylko do potencjalnych partnerów dłużnika, którzy dowiadują się o jego nadużyciach, ale również do firm windykacyjnych, zajmujących się skupowaniem wierzytelności.

 

Firmy windykacyjne, po analizie zawartych w publikacji danych, składają swoją ofertę kupna na zasadach aukcji. Wierzyciel wybiera najbardziej atrakcyjną ofertę i zawiera z firmą umowę kupna-sprzedaży, na podstawie której odzyskuje swoje pieniądze. Choć spłata zobowiązania w tym wypadku nie wyniesie 100% wartości zadłużenia, to jednak szybkość transakcji i odzyskanie znacznej części zobowiązania jest dla wielu firm czy osób prowadzących działalność gospodarczą jedyną możliwością na zachowanie płynności finansowej.

 

Kogo znajdziemy w europejskiej giełdzie długów?

 

W europejskiej giełdzie długów opublikowane są zobowiązania zarówno firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prywatnych. Wierzyciel dysponować musi tylko dokumentem poświadczających istnienie długu: fakturą, umową, oświadczeniem. Co istotne, również dłużnik niewypłacalny może pojawić się na giełdzie długów, choć windykację należności utrudnia ogłoszona przez niego upadłość.

 

Firmy windykacyjne dysponują jednak środkami, które ułatwiają odzyskanie należności od dłużnika niewypłacalnego, co może być niemożliwe dla osób nie posiadających zaplecza prawnego. Dlatego też opublikowanie zobowiązań, jakie ma dłużnik niewypłacalny umożliwia wierzycielowi przerzucenie całego ryzyka odzyskania pieniędzy na firmę skupiającą wierzytelności.

 

Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, dłużnik niewypłacalny traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Po samodzielnej próbie windykacji, za pomocą monitów czy negocjacji, wierzyciel zatem nie powinien zwlekać z publikacją jego danych na giełdzie długów – brak statusu prawnego zdecydowanie może przyspieszyć zakup długu przez firmę windykacyjną.